Vítejte

Na těchto stránkách naleznete plno informací co se týče našeho hasičského sboru,nebo taktéž plánované akce spojené s našim sborem. Dále budeme přidávat různé události ať už ze Sportovních nebo výjezdových aktivit. Plno fotek,videí a taktéž článků o našem sboru. Více fotek naleznete taky na našem  oficiálním úložišti fotek.. a to  https://jsdhstaremesto.rajce.idnes.cz/ . 

 

Něco z Historie

 

Staré Město - obec ležící na soutoku horských řek Morávky a Ostravice je nejstarší vesnicí v povodí Ostravice na jejím slezském břehu v oblasti frýdecka. Zcela neznáme dobu jejího vzniku, ale je prokázáno,že domorodí obyvatelé volili toto místo k osídlení asi koncem 12. či počátkem 13. století.

V této době procházela vsí z Moravy obchodní cesta,zvaná solná,která svým dopravním ruchem způsobila, že počáteční osídlení se rychle rozrůstalo, takže ves nabyla ve 14. století charakteru malého městečka, jejíž původní název zněl JAMNICE. Po založení města Frýdku, někdy po roce 1327 a po přeložení obchodní cesty z moravské strany do Frýdku počala Jamnice hospodářsky uvadat a v roce 1399 je poprvé označena jako „Staré Město“ a toto označení se vzalo jako její pozdější název.

Jako všechny obce na frýdecku i Staré Město se vyvíjelo jako zemědělská ves v područí těšínské knížecí šlechty, později feudálů, kteří se stali od roku 1584 majiteli frýdeckého panství. V obci nebylo kromě mlýnů jiných průmyslově hospodářských objektů. Teprve 18., ale hlavně druhá polovina 19. století přináší do obce průmysl výstavbou arciknížecí pily a blízké frýdecké továrny a hutě dávají vzniknout dělnickému etniku, které záhy převládlo nad pracovníky v zemědělství. Po dočasném úpadku ve 14. až 16. století se obec opět rozvíjí a v 90. letech předminulého století čítá již 109 domů s 1317 obyvateli.

Mezi nejstarší spolky na frýdecku patří organizace hasičská, pořadím třetí sbor,  který počátkem 90. let zde zapustila kořeny. Původní hasičství se zrodilo neorganizovaně z potřeb po ochraně majetku, neboť mnohdy nabyly požáry katastrofálních rozměrů a přivodily velké ochuzení obyvatel. Z té doby zůstal v paměti veliký požár ve Starém Městě v roce 1869, kdy vyhořela celá náves a po nové výstavbě přivodil i změnu její tvářnosti. Výstražně působily i velké požáry v Paskově a v Místku v roce 1887, proto obecní představitelovo ve Starém Městě z důvodu zabezpečení obyvatel před požárem zakoupilo hned v roce 1888 na tu dobu velni účinnou a moderní čtyřkolovou ruční stříkačku i s příslušným množstvím hadic a savic. K dobrovolnému výcviku zvalo o nedělích muže, kteří vytvořili základ organizace hasičské.  Když po Sedlištích i v Dobré byl založen v roce 1892 dobrovolný hasičský sbor i ve Starém Městě.    

Tomto roce byla zakoupena potřebná výstroj a výzbroj pro 43 mužů a bylo započato s organizovaným výcvikem. Schválení předložených stanov došlo až v lednu 1994.

Pro zakoupenou techniku byl na návsi postaven dřevěný přístřešek, v němž bylo uloženo bourací a hasící zařízení. Jelikož toto umístění stříkačky a hasicího zařízení nevyhovovalo, usiloval sbor o postavení vhodného hasičského stánku. V r. 1901 obec nákladem 2050 korun postavila zbrojnici a dala ji sboru k užívání. Tato zbrojnice přes četné úpravy, přestavby a generální opravy slouží svému účelu dodnes.